CG605

功率:150W,220V~50Hz

颜色:不锈钢+黑色

容量:加工杯60克,

<...
CG603

功率:150W,220V~50Hz

颜色:白色;

容量:45克;

流线型机...

CG602

功率:150W,220V~50Hz

颜色:白色;

容量:70克;

流线型机...