YSH003

功率:1000W,220V~50Hz

颜色:青花瓷

容量:1.8L;

...

QWJ-818

功率:800W,220V~50Hz

颜色:白色

容量:1.8L;

一键...